• Zaman yönetimi analizlerinin yapılması,
  • Bütçe ve kaynak yönetimi optimizasyonu sağlanarak fiyat / performans başarısının maksimize edilmesi,
  • Süreçlerin inşaat öncesi planlanarak proje hakimiyetinin atlatılması,
  • İş programları analizlerinin yapılarak nerede, ne zaman, ne kadar gibi projede ihtiyaç duyulan sorulara cevap bulunmasının sağlanması,
  • Proje öncesi maliyetlendirme çalışmaları ve gelir optimizasyonu yapılarak projede gelir-gider dengesinin optimize edilmesi.